Neb teamet söker stödfamiljer & familjehem

NEB teamet erbjuder familjehem, avlastningsfamilj, jourhem & stödboende. Gör en intresseanmälan om att bli familjehem direkt på deras sida.

För dig som vill bli jour eller familjehem

NEB teamet erbjuder familjehemavlastningsfamiljjourhem & stödboende. Gör en intresseanmälan om att bli familjehem direkt på deras sida.

Här kan du läsa lite kort om hur man blir stödfamilj:

Bakgrund

Det finns barn och ungdomar som av olika orsaker inte kan bo i sin egen familj för en tid eller under många år. Orsaken till att de inte kan bo hemma kan vara många och olika. Ibland beror det på svårigheter hos föräldrar, i andra fall svårigheter hos individen själv eller en kombination. Det finns även vuxna individer som under vissa perioder inte kan bo själv utan är i behov av placering i en familj. Det kan vara en förälder som behöver stöd i sin vardag och föräldraroll. Gemensamt för dessa individer är att de är i behov av att kunna placeras i trygga och stabila jour eller familjehem den tid som krävs. läs mer om ersättning här!

Som jour eller familjehem är man inte anställd utan man har ett uppdrag.

Jourhem

Innebär att din familj tar emot en individ för en kortare tid, vanligtvis 2-6 månader. Fördelaktigt om man vill ha uppdrag som jourhem är att man kan ta emot med kort varsel (akut).

Familjehem

Innebär att din familj tar emot en individ för längre tid man brukar kalla placeringen för stadigvarande. Det är dock vanligt att en placering som avses bli stadigvarande kan inledas som jourplacering under tiden då socialtjänsten (uppdragsgivare) utreder individens behov. Barn & ungdomar

Jag vill veta mer!
close slider