Elslutbleck

Ett elslutbleck som används med ett mekaniskt lås går att justera så att det kan passa perfekt för den dörr det installeras i. Det går att hitta elslutbleck med rättvänd eller omvänd funktion: Rättvänd – När du har ett elslutbleck med rättvänd funktion så kommer dörren att vara låst om elen försvinner. Omvänd – Med …

Elslutbleck Läs mer »