Qrev

qrev

Vi på Qrev.se arbetar med summor, kronor och kalkyler men det är människorna bakom siffrorna som vi brinner för. Vi vill ge våra kunder förutsättningar att skapa en hållbar tillväxt.

Grundarna av Qrev har sitt sitt ursprung från PwC. Under våren 2021 tog PwC beslut om att avveckla sin revisions- och rådgivningsverksamhet i Dalarna. Efter att ingått i ett avtal med PwC så överläts hela rådgivningsverksamheten i Dalarna till det nystartade bolaget Qrev. Så från dag ett var vi Dalarnas största och ledande revisionsbyrå.Våra tjänster är:

Revision

Rådgivning

Corporate Finance

Jag vill veta mer!
close slider