Kruthare mot toppen av Google

Vad kostar det att komma högt på Google

Kruthare på första sidan

Nu har dom redan tagit sig upp på första sidan. Vi har köpt några inlägg som fick en snabb effekt. 
Se inlägg här 
 
Inlägg 2
Inlägg 3 
Inläggen är till för att öka Kruthares domänstyrka. Tanken är alltså inte att en läsare ska läsa inlägget och sedan ringa till Kruthare. Det skulle bara vara en bonus.
Jag vill veta mer!
close slider