Arbetstillstånd i Sverige med Enkla Juridik

Arbetstillstånd

Är du i behov av ett arbetstillstånd i Sverige? Då har du hamnat på rätt plats. Enkla Juridik, med våra erfarna specialister, har hjälpt hundratals kunder sedan 2018 med deras arbetsrelaterade migration. Här går vi igenom vårt arbete med arbetstillstånd, samt vad vi kan erbjuda när det kommer till bouppteckningar och aktieägaravtal.

Våra Erfarna Specialister

Marie Häggman, vår migrationskonsult och rådgivare sedan 2018, har över 5 års erfarenhet och har hanterat hundratals ansökningar. Oavsett om du representerar ett stort företag, ett litet företag eller är en privatperson, kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd. Med vår långa erfarenhet och god insyn i Migrationsverkets processer kan vi säkerställa att du får den snabbast möjliga vägen till ditt svenska arbetstillstånd.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi erbjuder omfattande hjälp när det kommer till arbetstillståndsprocessen. Våra specialister kan assistera med:

 • Ansökan om arbetstillstånd
 • Förlängningsansökning av arbetstillstånd
 • Ansökan om byte av arbetsgivare
 • Ansökan om spårbyte från studie- till arbetstillstånd
 • Ansökan om permanent arbetstillstånd
 • Ansökan för utstationering/uppdrag i Sverige
 • Ansökan för medföljande familjemedlemmar

Snabbast Möjliga Väg till Arbetstillstånd

Migrationsverket har nyligen avskaffat snabbspåret, vilket innebär att rätt och fullständig dokumentation är avgörande för att få ett snabbt beslut. Vår arbetstillståndsspecialist, Marie Häggman, betonar vikten av noggrannhet i ansökningsprocessen. Vi har märkt att när Migrationsverket har frågor eller anmärkningar kan handläggningstiden försenas avsevärt. Därför är det viktigt att ta kontakt med oss för snabb, adekvat och noggrann hjälp.

Hur Lång Tid Tar Det?

Tiden för att få ett svenskt arbetstillstånd kan variera beroende på bransch. Exempelvis kan bygg-, städ- och bemanningssektorn ha en väntetid på 7 till 10 månader, medan andra branscher kan ta så kort som 1 till 3 månader. Egenföretagare kan behöva vänta ännu längre, i genomsnitt 15 till 19 månader. Tider kan variera, men en snabb och korrekt ansökningsprocess är nyckeln till ett snabbt beslut.

Vad Gör Vi Annorlunda?

Vi har lång erfarenhet av att hantera arbetstillstånd och överklaganden av avslag. Vi har också god insikt i Migrationsverkets interna processer och kan därför förutse deras behov och minimera risken för kompletteringar som kan fördröja processen. Oavsett din bransch, ursprung eller behov är vi här för att hjälpa dig.

Prislista för Hantering av Arbetstillstånd

Vi erbjuder fasta priser för att hantera olika delar av arbetstillståndsprocessen. Här är vår prislista (observera att priserna är exklusive moms):

 • Förstagångsansökan: 22,900 kr
 • Förlängningsansökan: 26,900 kr
 • Ansökan för byte av arbetsgivare eller tjänst: 26,900 kr
 • Ansökan om arbetstillstånd efter asylavslag: 26,900 kr
 • Ansökan om permanent uppehållstillstånd: 27,900 kr
 • Ansökan om utstationering i Sverige: 29,900 kr
 • Ansökan om medföljande familjemedlemmar: 6,900 kr per person

Observera att dessa priser enbart gäller för vår tjänst för att hjälpa dig med din ansökan. Eventuella avgifter som Migrationsverket tar ut är inte inkluderade i dessa priser.

Kontakta Oss

Om du behöver hjälp med att ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige, tveka inte att kontakta oss på Enkla Juridik. Du kan nå oss via e-post på kontakt@enklajuridik.se 020-899596

. Vi ser fram emot att hjälpa dig med din ansökningsprocess och göra den så smidig som möjligt.

Jag vill veta mer!
close slider