Advokatfirman Libre

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik.

Vi har flera års erfarenhet av att företräda våra klienter inom områden såsom, vårdnadstvist brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning. Vi sätter alltid klientens bästa i främsta rummet och verkar för att Du som klient skall uppnå ett så gott resultat som möjligt.

Varmt välkommen att kontakta dom om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.