Folkbokföringsadres.se

Folkbokföringsadres.se

En folkbokföringsadress visar vart man bor eller som det heter i lagboken ”där man har majoriteten av sin dygnsvila”. Det är till en folkbokföringsadress man per automatik får sin post, bortsett från de avsändare du ber sända till annan adress såklart. Alla har inte en folkbokföringsadress av olika skäl.
Det kan bero på många olika omständigheter:

  • Man har ingen fast bostad
  • Man har skyddad identitet och litar inte fullt ut på den lösningen, vilket det finns goda anledning till.
  • Man byter bostad ofta och därför fungerar då postgången dåligt och viktig post kan lätt missas.
  • Man är emellan boenden och har tillfälliga lösningar för sin dygnsvila.
  • Man vill efter en separation inte visa vart man bor
  • Många kvinnojourer har detta problem och använder därför tjänsten särskild postadress och Brevia.

Lösningen då på folbokföringsadress för att få kontroll på all sin post heter särskild postadress.

Hyr postbox på Brevia Postboxar med adress i Stockholm sedan 1984
Så här går det till:

  • Hämta posten själv (vardagar 09.00-17.00)
  • Eller få den sänd vidare med post eller scannad och e-postad till dig.

Postboxar med mycket hög servicegrad.