Dmatch

D.match

Dmatch kombinerar lång egen erfarenhet från tech, digitalt och IT med mångårig kompetens inom rekrytering.

Som ett ledande bolag inom executive search och rekrytering med bas i Stockholm, använder vi etablerade metoder och processer för att hitta och matcha rätt interimskonsulter och specialister med din verksamhet.

Dom placerar interimskonsulter och specialister på korta till medel-långa uppdrag hos våra kunder inom Tech, Digital och IT. Processen är snabb då behoven oftast är omedelbara och placeringen sker oftast inom dagar eller veckor.

Jag vill veta mer!
close slider